Τα 17 γένη των Νεφελίμ σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη


Οι Νεφιλείμ, Νεφιλίμ ή Νεφελίμ (καταρρίπτοντες· αυτοί που κάνουν άλλους να πέσουν), πρόκειται για μεταγραφή της εβραϊκής λέξης, η οποία βρίσκεται στον πληθυντικό αριθμό και στις τρεις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται στην Αγία Γραφή. (Γε 6:4· Αρ 13:33 (δύο φορές)) Προφανώς η λέξη προέρχεται από την έμμεση ενεργητική διάθεση του εβραϊκού ρήματος ναφάλ (πέφτω) η οποία υπάρχει, για παράδειγμα, στα εδάφια 2 Βασιλέων 3:19· 19:7.
Η Βιβλική αφήγηση που περιγράφει τη δυσαρέσκεια του Θεού απέναντι στους ανθρώπους των ημερών του Νώε, πριν από τον Κατακλυσμό, αναφέρει ότι «ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο» Γένεσις κεφ.6 παρ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρωτότυπο κείμενο "οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ" αναφέρονται ως Ελοχίμ. Σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται μόνο που στη μετάφραση κάθε φορά αποδίδονται και διαφορετικά (λειτουργοί πυρός φλόγα, άγγελοι με σώμα, κλπ). Στη συνέχεια επισημαίνει την παρουσία των γιγάντων, λέγοντας: «οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· καὶ μετ᾿ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς· ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί» (Γένεσις κεφ. 6 παρ. 4).
Οι σχολιαστές της Αγίας Γραφής, αναλύοντας το εδάφιο 4, έχουν υποστηρίξει διάφορες εκδοχές ως προς την ταυτότητα αυτών.


 Ορισμένοι πιστεύουν ότι η ετυμολογία του ονόματος αφήνει να εννοηθεί πως οι Νεφελείμ ήταν “εκπεσόντες άγγελοι”, άγγελοι που αμάρτησαν. Άλλοι, ακολουθώντας έναν αξιοσημείωτο συλλογισμό, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η επωνυμία Νεφιλείμ υποδηλώνει από μόνη της πως αυτοί “έπεσαν από τον ουρανό” με την έννοια ότι “γεννήθηκαν από ουράνια όντα”. Άλλοι μελετητές, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα την προσοχή τους στη δήλωση «και επίσης έπειτα από αυτό» (εδ. 4), έχουν ισχυριστεί ότι οι Νεφιλείμ δεν ήταν “εκπεσόντες άγγελοι” ούτε οι «κραταιοί», εφόσον «ήταν στη γη εκείνες τις ημέρες» προτού οι γιοι του Θεού συνάψουν σχέσεις με γυναίκες. Αυτοί οι μελετητές είναι της άποψης ότι οι Νεφιλείμ ήταν απλώς πονηροί άνθρωποι όπως ο Κάιν—ληστές, βίαιοι και τυραννικοί άνθρωποι που περιφέρονταν στη γη ώσπου καταστράφηκαν από τον Κατακλυσμό. Μια άλλη ομάδα, λαβαίνοντας υπόψη όχι μόνο τη σημασία του ονόματος Νεφιλείμ αλλά και τα συμφραζόμενα του εδαφίου 4, συμπεραίνει ότι οι ίδιοι οι Νεφιλείμ δεν ήταν άγγελοι, αλλά οι υβριδικοί απόγονοι που προέκυψαν από τις σχέσεις των "υἱών τοῦ Θεοῦ" (Ελοχίμ) με τις κόρες των ανθρώπων.

ΤΑ ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΙΜ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ)

1) ΤΟ ΚΡΟΝΙΟΝ ΓΕΝΟΣ
Το γένος των ανθρωπόμορφων ΝΕΦΕΛΙΜ δηλαδή στο οποίο άνηκαν και οι ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ η αλλιώς ΕΛ εκ των οποίων είμαστε απόγονοι. Οι ΕΛ αποτέλεσαν το φιλάνθρωπο κομμάτι των ΝΕΦΕΛΙΜ που αποστάτησαν απο την ΚΡΟΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.


2) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΛΑΧ
Τερατόμορφο γένος το οποίο είχε πόδια και κεφάλι τράγου και σώμα ανθρώπου.
Το δεύτερο θηρίο της αποκάλυψης.


3) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΛΤΣΕΧ
Το μεγαλύτερο γένος των ΝΕΦΕΛΙΜ με σώμα σχεδόν ανθρώπου και με πολύ τρίχωμα και κεφάλι τσακαλιού.
Ο μεγαλύτερος δυνάστης του ανθρωπίνου γένους. Τρομερές πληροφορίες από την αιγυπτιακή ιστορία. Γνωστοί και για τον θρύλο των λυκανθρώπων.


4) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΑΡΟΥΝΤΧ
ΤΡΑΓΟΜΟΡΦΟΙ με πόδια τράγου και σώμα ανθρώπου οι οποίοι είχαν μικρά κέρατα.


5) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΕΒΑΧ
Αυτοί είναι οι ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ. Σώμα αλόγου από την μέση και κάτω και σώμα ανθρώπου από την μέση και πάνω.

6) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΧΡΕΧ
Με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ταύρου. Αναφορά στα ΟΡΦΙΚΑ περί αργοναυτικών ανεβάζοντας κείμενο.


7) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΛΑΒΕΧ
Είχαν κόκκινο σώμα ανθρωπίνου σχήματος με κεφάλι το οποίο είχε κοκάλινες περιπτύξεις στο πίσω μέρος και μαύρα κέρατα προς τα εμπρός. Αναφορές στην αρχαία ελληνική γραμματεία αλλά και την αιγυπτιακή ιστορία.


8) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΟΥΣΒΕΧ
Αυτοί είναι οι πασίγνωστοι σε όλους ΚΥΚΛΩΠΕΣ.


9) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΟΣΝΤΒΕΧ
Με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι αιλουροειδούς.


10) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΧΕΡΝΕΧ
Με κεφάλι πουλιού και σώμα ανθρώπου.


11) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΧΜΕΧ
Με σώμα αιλουροειδούς με φτερά και κεφάλι πουλιού. Είναι γνωστοί στην αρχαία ελληνική γραμματεία σαν ΓΡΥΠΕΣ.


12) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΧΣΝΑΧ
Με σώμα ανθρώπου και κεφάλι ερπετού.


13) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣΧΡΑΒΕΧ
Με σώμα φτερωτού ταύρου και κεφάλι ανθρώπου. Από κει καταγόταν και ο ΑΧΟΥΡΑ ΜΑΖΝΤΑ που αποτέλεσε ηγέτη της ΠΕΡΣΩΝ και θεό τους.


14) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΣΧΡΑΝΤΕΧ
Αυτοί είναι οι πασίγνωστοι εκατογχοιροι της ελληνικής μυθολογίας οι οποίοι λατρεύονται ακόμη και σήμερα στην ΙΝΔΙΑ.
Έχω ήδη ανεβάσει κείμενο που αναφέρονται σε μάχη με το ΗΡΑΚΛΗ όπου και ηττήθηκαν.


15) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΧΟΜΕΧ
Οι οποίοι είναι οι νυχτεριδομορφοι άνθρωποι που τρέφονται με αίμα ζώντων και νεκρών. Αποτελούν το μεγάλο θρύλο των βρικολάκων.


16) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΣΡΑΜΠΑΧ
Είναι ακέφαλοι άνθρωποι που το κεφάλι τους βρίσκεται πάνω στο στήθος τους.


17) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΡΑΝΕΧ
Οι λεγόμενοι γκρι δούλοι των ΝΕΦΕΛΙΜ η κοινός εξωγήινοι.

17 γένη τα επονομαζόμενα "ΡΥΠΑΡΑ ΕΘΝΗ" τα οποία διοικούνται από 72 Βασιλιάδες όπως λέει και η αποκάλυψη.

Γεμάτο όλο το Λονδίνο από τα αγάλματα τους και όχι μόνο. Βρίσκονται παντού. Από τα μουσεία μέχρι τους δρόμους και τις πλατείες των πόλεων. 

πηγές:
Δ.ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γιατί και πως ζουν ανάμεσα μας(σειρά βιβλίων), εκδ. Λιακόπουλος