Το απόκρυφο παρελθόν της ελληνικής προϊστορίας


Στην Ελληνική ιστορία υπάρχουν γεγονότα που αποκρύπτονται, τα οποία συνέβησαν σε ακατανόητες για εμάς εποχές του απώτατου παρελθόντος. Το μυαλό μας λόγω μακροχρόνιου εμποτισμού διαστρεβλωμένης ιστορίας αδυνατεί να τις χαρακτηρίσει ως ιστορικές εποχές, και τις αποκαλεί μυθολογίες (παραμύθια) των αρχαίων μας προγόνων, απορρίπτοντας έτσι κάθε εκδοχή και πιθανότητα ύπαρξής τους ως πραγματικά ιστορικά δεδομένα... Ο Κέκροψ, ο πρώτος "μυθικός" βασιλιάς της Αθήνας έζησε... (πάντα κατά τους ευφυείς ιστορικούς) το -1582. Το όνομά του αναγράφεται στα χρονικά του Παρίου Μαρμάρου... (όπου και οι "ιστορικοί" βασίζονται για τις χρονολογίες της Ελληνικής μυθολογίας, και ιστορίας) ...αναφέρεται δε και το όνομα του Κάδμου, του Δευκαλίωνα, του Θησέα, του Ηρακλή, του Τριπτόλεμου, και πολλών άλλων... όπως και το όνομα του Ομήρου...Εάν ο Όμηρος και άλλα πρόσωπα ιστορικά, όπως και γεγονότα αναφέρονται στο Πάριο χρονικό, για ποιόν λόγο αναγράφονται πρόσωπα της μυθολογίας; ή και το αντίθετο... Τι έχει να κάνει η μυθολογία με την ιστορία; Από εδώ καταλαβαίνουμε ότι: Όλα είναι διαστρεβλωμένες ιστορικές αλήθειες που αποκρύπτονται για εξουσιαστικούς θρησκευτικό-πολιτικούς λόγους και συμφέροντα. Με αστρολογικές μετρήσεις, στην αποκωδικοποίηση του Παρίου Μαρμάρου, ο Όμηρος έζησε πολύ παλαιότερα του -800, στο περίπου -13.900!! Ο Όμηρος μνημονεύει ότι ο (Κύων Ορίωνος, Σείριος ή Άλφα του αστερισμού (Canis Major) ανέτελλε το Φθινόπωρο την εποχή του Τρωικού πολέμου, σήμερα στην Ελλάδα ανατέλλει το καλοκαίρι, περίπου 54 ημέρες μετά την τροπή του Ηλίου (Θ Τ). Αυτό συμβαίνει διότι η Ανατολή του Σειρίου έχει έκτοτε μετατεθεί εκ μεταπτώσεως προς τις επόμενες εποχές του έτους κατά 236 έως 326 ημέρες... Με την μετάπτωση τα σημεία των ισημεριών και τροπών του Ηλίου μετακινούνται επί της εκλειπτικής προς δυσμάς κατά 50,2 δεύτερα λεπτά της μοίρας ετησίως, ενώ η ανατολή ενός αμφιφανούς απλανούς αστέρος στον ίδιο τόπο μετατίθεται προς τις επόμενες εποχές του έτους κατά μίαν ημέρα ανά 70,43 έτη περίπου.Ο κύκλος της μεταπτώσεως συντελείται σε 25.725 έτη και προκαλείται απ' την έλξη που ασκεί η Σελήνη και άλλα ουράνια σώματα επί της Γης κατά την περιφορά στον άξονα της και τον Ήλιο. Επομένως έχουν παρέλθει έκτοτε (236Χ70,43=) 16.621 έως (326Χ70,43=) 22.960 έτη περίπου. Δηλαδή ο Σείριος ανέτελλε το φθινόπωρο στον Ελληνικό ουρανό μεταξύ της 21ης και της 15ης χιλιετίας προ κοινής χρονολόγησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

πηγές: